mandag den 5. april 2021

En eng i kuvert eller kuvertengI denne tid har vi på flere måder fokus på at passe på vores lille klode.  Det er et vigtigt fokus, som er væsentligt at formidle og drøfte, uden at det bliver til en skræmme kampagne. 

I billedkunst har drøftelser om miljøet også betydning for mig. Det er vigtigt at give eleverne plads til at kunne udtrykke sig i den sammenhæng. Ligesom det også er vigtigt at de lærer med både hånd og hoved.

Med aktiviteten her: En eng i kuvert, lægger jeg op til samtaler om de vilde blomsterenges betydning for insekter og vilde planter. 

Formålet med aktiviteten er, at eleverne:

 • gennem deres billedfremstillinger bliver i stand til at reflektere og bruge deres billeder som et middel til at kommunikere et budskab.
Målene for eleverne er, at de:
 • får viden om FNs verdensmål - særligt verdensmål 15 "Livet på land"
 • får viden om den danske kunstner Tanja Jensen, der fremstiller papircollager med naturen som inspiration.
 • lærer at søge viden om blomster- og dyreliv på enge.
 • lærer at lave frottage, hvor blades strukturer overføres til papir.
 • lærer at skabe planter, blomster og biller med saks og karton ud fra foto og fri fortolkning.

  Klasseaktivitet inden det praktiske billedarbejde

  Jeg starter med at tale kort med klassen om FNs verdensmål, hvor jeg både ønsker at få elevernes egen viden om målene i spil og henlede deres opmærksomhed på verdensmål 15, der blandt andet handler om at beskytte tab af biodiversitet.

  Herefter laver jeg en kobling til den danske samtidskunstner Tanja Jensen, der i sine papircollager har et særligt fokus på naturen. Dette for at vise eleverne, hvordan man kan arbejde med naturen som billedkunstnerisk udtryk.

  Til slut lader jeg eleverne søge efter viden om blomster- og dyreliv på enge. Den viden skal de bruge, når de selv skal i gang med at fremstille billeder. Ligesom jeg også fortæller om og viser dem processen for deres billedarbejde.

  Sådan laver du en eng i kuvert med tegnepapir og farvetkarton

  • Find et stykke tegnepapir A3 format og klip et kvadrat af papiret.
  • Find bladene fra træerne.   • Læg på skift blade under papiret og gnid med Neocolor 1 hen over bladet, så strukturen fra et kommer på papiret. Fortsæt til papiret er dækket. 


  • Vend papiret og fold det nu til en kuvert.
  • Fold kuverten ud igen og farv den midterste del og toppen af kuverten med farvekridt. Læg farvekridtet ned og gnid farven på kuverten.


  • Find karton i de grønne nuancer og klip mange forskellige grønne planter. Nogle planter skal være høje og andre lave. 


  • Find kuverten igen. Eksperimentér med at placere de grønne planter i kuverten. Tag eventuelt foto, inden du fjerner planterne igen, Så kan du huske, hvordan de skal ligge.
  • Lim planterne på kuverten. Du skal lime af tre omgange. Først de bagerste planter, så de midterste og til sidst de forreste planter. Kuverten er nu klar til at blive limet sammen.


  • Find et stykke sort karton i A5 format og fold det på midten. Tegn med blyant den ene halvdel af billen på det foldede karton. Klip og fold billen ud. Giv billen lidt farve. Jeg har farvet med rød og lilla. Klip gerne flere biller.


  • Find karton i de farver, du skal klippe blomster i. Her har jeg brugt gul til mælkebøtte, rød til valmue, hvid til kamille og lilla til kornblomst. Klip blomsterne ud fra fri fantasi. Giv dem eventuel lidt farve. Jeg har brugt lilla til valmue og kornblomst, gul til mælkebøtte samt gul og grøn til kamille.


  • Eksperimentér med at placere blomster og bille(r) på den lukkede kuvert. Lim først, når du har besluttet dig helt for, hvor de skal være. Tag gerne et foto, så kan du huske, hvor du valgte, de skulle være.
  • Din eng i kuvert eller kuverteng er nu færdig og klar til at blive udstillet.
  Anvendte marterialer:

  • Tegnepapir A3 format
  • Farvet karton i flere grønne nuancer samt sort, rød, lilla, hvid og gul.
  • Neocolor 1 
  • Nedfaldne blade fra træer gerne forskellige former.
  • Saks og lim
  • Eventuelt bøger med blomster og insekter til inspiration.
  • Eventuelt fotokopier af Tanja Jensens papircollager til inspiration.

  Det er så fedt, når du søger inspiration på min blog, men jeg vil sætte pris på, at du husker ophavsretten og indberetter til Copydan - tekst og node, hvis du bruger min idéer.

  Ingen kommentarer:

  Tilføj en kommentar