tirsdag den 8. december 2015

Mette Rishøj parafraser - lavet af 4. årgang sammen med Jane Susanne Andersen


"Den åbne skole" er en realitet i Favrskov Kommune, og det giver gode muligheder for at bringe virkeligheden ind i skolen og flytte skolen ud i virkeligheden. Det handler om at kunne skabe læring gennem et meningsfuldt samarbejde med foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder i lokalmiljøet.

Jeg er så heldig, at jeg er ansat i Favrskov Kommune med to forskellige funktioner. Den ene som lærer på Korsholm Skole, den anden som underviser i Hinnerup Billedskole. Hinnerup Billedskole er blandt andet en af de foreninger, som Favrskov Kommune har etableret et samarbejde med i forbindelse med "Den åbne skole". Et interessant og berigende samarbejde, der også hænger godt sammen med beskrivelsen i "Vejledning for faget billedkunst", hvori der blandt andet står følgende:

"Billedskolerne byder med deres mulighed for fordybelse på gode input og perspektiver for, hvordan man kan arbejde med billeder. Samarbejdet kan foregå i kortere eller længere forløb og på flere forskellige måder på skolen eller ved besøg på billedskolen. Samarbejdet kan fx ske ved, at billedskolens lærerkræfter anvendes som inspiration og supplement til folkeskolens egen billedkunstundervisning og herigennem støtte op om skolens mål for faget. Der kan både være tale om indsatser, der henvender sig generelt til eleverne i folkeskolen, og indsatser, der henvender sig til mere specifikke elevgrupper."

Først i december blev samarbejdet med Hinnerup Billedskole en realitet på Korsholm Skole. Vi havde nemlig besøg af Jane Susanne Andersen. I tre hele skoledage bragte hun sin kunstnervirkelighed ind i skoleverden ved at lave parafraser af Mette Rishøjs værker sammen med både 2., 4. og 5. årgang. 

Forløbet havde titlen: "En verden uden mennesker - et praksisforløb om samtidskunstneren Mette Rishøj"

Jeg er så privilligeret at være billedskolekollega med Jane samtidig med, at jeg også underviser 4. årgang i billedkunst, så dette besøg var en total "win-win situation" både for eleverne og mig. 

Man kunne godt forestille sig at et kunstnerbesøg som dette kunne sidestilles med en inspirerende "HAPPENING". Det er det også, men foruden at være en kilde til inspiration har der også været fokus på elevernes læring. I praksis betyder det, at vi også havde konkrete læringsmål for børnene. Læringsmålene er beskrevet med afsæt i fagets kompetenceområder, kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål. 

De konkrete læringsmål var, at eleverne:
 • lærte at tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelser af landbrugs- og entreprenørmaskiner.
 • lærte at fremstille billeder i flere lag (bag-, mellem- og forgrund i forskellige materialer og med tegnede motiver).
 • fik viden om farvelære (primær- og sekundærfarver).
 • lærte at anvende farvernes virkemiddel til at skabe en bestemt stemning (dyster, dynamisk o.lign.)

Det var både Janes og min oplevelse, at eleverne fik rigtig meget ud af processen, og de blev uden tvivl meget stolte af deres egen evne til at skabe, da de så deres færdig produkter allerede samme dag. 

Her kan I se 4. årgangs færdige billeder.'Anvendte materialer
 • Legetøjs maskiner (landbrugs- og entreprenørmaskiner)
 • Akvarelpapir 300mg
 • Blyant 2B
 • Sort sprittusch
 • Malerlærreder 30cm * 30cm
 • Akrylmaling i primærfarver (rød, gul og blå)
 • Grå kardus A3/A2 format
 • 3D liner i forskellige farver