fredag den 1. februar 2013

Rytme og form i billeder

I denne uge har vi haft emneuge på min skole, og emnet har været rytmik og bevægelse. Det har været en rigtig spændende uge, hvor børnene har skullet være kreative på flere måder. På aldersblandede hold (0. -7. årgang) har børnene skullet samarbejde om at lave en melodi, en dans, en sangtekst samt et fælles og et individuelt billede, og alle hold har skullet fremvise og optræde med deres fine produktioner den sidste dag i ugen.

Jeg havde fornøjelsen at stå for den workshop, der havde med billedfremstilling at gøre. Jeg må indrømme, at det til at begynde med var noget af en udfordring for hvordan  introducerer man "rytmer i billeder" for børnene....Jeg gik lidt i tænkeboks og jeg fandt frem til, at jeg ville:
  • Introducere eleverne til de bløde organiske former samt de liniære geometriske former i kunsten. Til det formål fandt jeg på YouTube en meget smuk film om Vinvent van Gogh, hvor underlægningsmusikken var "Starry Starry Night" af Don McLean. Jeg fandt på internettet også billeder af Vasilij Kandinsky og Piet Mondrian - alternativt kunne man have valgt kubistiske kunstværker. Det var anledning til et par gode billedsamtaler om former og mønstre, og vi fik diskuteret, hvordan vi kunne tænke "rytmer" i kunstværkerne.
  • Give eleverne en sanseoplevelse, som kunne give dem en kropslig erfaring med bløde og hårde rytmer i forskellige melodier. Jeg fandt derfor i min musiksamling et stykke musik med Enya og et, hvor tangorytmerne var i fokus. Børnenes opgave var, at de skulle lytte og bevæge sig til de to forskellige musikstykker. Det var en aha-oplevelse for mange af børnene, idet det gik op for dem, at det var to vidt forskellige måder, de skulle bevæge sig på.
  • Give eleverne viden om konkrete formbegreber og lade dem lave et individuelt billedudtryk før de skulle i gang med deres fællesbillede. For at gøre det så konkret som muligt for eleverne præsenterede jeg ordene: "maluma og takete" for eleverne, og i fællesskab talte vi om, hvordan billeder med sådanne to former kunne se ud. Alle var enige om, at det først ord knyttede sig til bløde og runde former, mens det sidste ord hørte til kantede og takkede former. 
Efter min introduktion, skulle børnene i gang med det individuelle billedskabende arbejde, og I kan se nogle af resultater herunder. 

Til billedfremstillingen har eleverne brugt hvid kardus (15*15), blyant til opstregning af former, sprittusch til optegning og flydende akvarel til farvelægning.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar