mandag den 28. marts 2016

"Find dit indre monster og tegn" - inspireret af John Kenn Mortensen


John Kenn Mortensen er en interessant tegner. Han tegner monstre i alle afskygninger på post-it notes. Da han gik i skole, fik han af lærerne ofte af vide, at han skulle finde sig en sundere interesse, men John fortsatte sit tegneri....heldigvis til stor inspiration for mange andre.

Jeg kendte ikke John Kenn Mortensen, før en god billedskolekollega Line Frøslev introducerede mig for ham. Til gengæld blev jeg så begejstret, at jeg fik lyst til at lave dette forløb. 

Forløbet har jeg kaldt: "Find dit indre monster og tegn"

Om målene forforløbet

Målene for forløbet er, er at eleverne:
  • får viden om tegneteknikker til at udtrykke lys og skygge. 
  • kan tilføre tegninger stemning med lys og skygge.

Om forløbet

Denne gang starter jeg i klassen, hvor jeg viser tre små film fra Youtube om John Kenn Mortensen. Filmene giver en god indsigt i, hvem John er og hvor han får sin inspiration fra. Når vi har set filmene, afslutter vi med en fælles samtale på klassen, og her vil jeg lade elevernes undren og nysgerrighed lede samtalens indhold.

Herefter deler jeg klassen i grupper af 3, og hver gruppe får udleveret kopier af tegninger og postkort lavet af John Kenn Mortensen. 
Gruppens opgave er at undersøge, hvilke former for streger John Kenn Mortensen bruger. De skal også undersøge hans tegneteknikker, og hvordan han bruger sin streg til at skabe lys og skygge.
For at gøre det synligt, hvor mange forskellige former for streger John Kenn Mortensen bruger, skal gruppen tegne de forskellige streger op på et stykke papir. Papiret er på forhånd foldet, så der opstår små firkanter. Det er i de firkanter, de skal tegne de forskellige former for streger.
Efter gruppearbejdet skal to grupper finde sammen. De skal drøfte og sammenligne deres løsninger. Til sidst laver vi en fælles billedsamtale i klassen om to af John Kenn Mortensens tegninger.
Så er alle klædt godt på til det praktiske billedarbejde, som de skal i gang med herefter.

Om billedfremstillingen - det praktiske arbejde fra proces til færdigt billede
  1. Jeg starter med at tegne en eller flere skitser af min egen idé til en John Kenn Mortensen inspireret monstertegning. 
  2. Når jeg er tilfreds med mit motiv, tegner jeg med blyant og blød hånd motivet på min post-it note. Det er de store konturer, jeg starter med, detaljerne tilføjer jeg senere. 
  3. Når min blyantstegning er færdig, tegner jeg op med en sort filtpen, og jeg tilføjer de små fine detaljer med en meget tynd sort filtpen.
  4. Herefter limer jeg mit post-it moster motiv på en sort baggrund.
  5. Til sidst syer jeg med rød tråd bagsting på et særligt sted på mit post-it monster.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar