søndag den 10. februar 2019

Workshop med collage

Forleden dag var en særlig dag. Jeg fik lavet en beskrivelse til min første workshop med collage, og I skal selvfølgelig ikke snydes for muligheden for at deltage.

Så hvis du kan lide at klippe, kombinere og klistre, er min workshop med collage måske noget for dig. Er du nysgerrig på hvad workshoppen indeholder, kan du læse meget mere om det i beskrivelsen herunder.

Jeg vil glæde mig rigtig meget til at høre fra dig, og jeg kan med smil på læben fortælle, at der allerede er 4 tilmeldte deltagere. 

Det er fantastisk at få lov til at dele min kreativitet med andre. Det gør mig så glad.fredag den 4. januar 2019

Flyt dig dog bogstav
Det er sjovt at blande den digitale verden med den analoge verden. Det kan man gøre på mange forskellige måder. I min undervisning i billedkunst har jeg gode erfaringer med at bruge digitale billeder af eleverne i et billedudtryk. De bliver så begejstrede, når de opdager, hvordan de kan "lege" med motiverne og størrelsesforholdene.

Denne gang har jeg besluttet jeg, at eleverne skal arbejde med et foto af dem selv, deres navn og det dynamiske billedudtryk.

Aktiviteten kalder jeg: "Flyt dig dog bogstav".

Målene for aktiviteten er, at eleverne:
 • lærer, at de kan skabe bevægelse med motiverne i et billede.
 • arbejder kreativt med bogstaverne fra eget navn.
 • omdanner begyndelsesbogstavet i deres navn til et fantasibogstav med mønstre.
 • arbejder bevidst med komplementærkontraster.

Aktiviteter før det billedskabende arbejde
Det første, jeg gør, er at tale med eleverne om målene. Jeg taler med dem om, hvad de kan lære, og hvordan de kan lære det, når bearbejder med denne aktivitet.
I forhold til aktiviteten her, har jeg valgt at have billedsamtale med klassen om billeder/kunstværker, der synliggør en dynamik og/eller bevægelse. Det foregår med afsæt i  udvalgte værker fra såvel samtiden som historien. 
Det er vigtigt for mig at få klassen aktiveret, derfor deler jeg eleverne op i mindre grupper. I grupperne skal eleverne tale om bevægelse og dynamik et udleveret kunstværk, og vi runder til sidst af med at grupperne fortæller klassen om indholdet i deres billedsamtaler. 
Bagefter introducerer jeg klassen til det videre arbejde, nemlig processen for billedarbejdet.


Det billedskabende arbejde - fra proces til færdigt billede.
 • Først laver jeg en liste med alle elevernes navne på. Listen hænger jeg op på tavlen i lokalet. Listen hænger jeg op for at imødekomme de elever, som kunne have udfordringer med at kunne genkende bogstaverne og/eller stave eget navn.
 • Herefter tager jeg billeder at eleverne og printer dem ud til dem.
 • Så er eleverne klar til at skrive deres navne med blyant på så mange forskellige måder, de kan, på et stykke skitsepapir. Når den opgave er færdig skal de arbejde med begyndelsesbogstavet i deres navn. De skal forsøge at give bogstavet en "fyldig krop", derefter skal de lave mønstre indeni bogstavet. Ligesom de også må give bogstavet øjne. Den aktivitet foregår også på skitsepapir.
 • Bagefter skal eleverne i gang med baggrunden. De skal starte med at skrive deres navn med Neocolor 1 på akvarelpapir. Når de har gjort det, skal de skrive bogstaverne fra deres navn forskellige steder på papiret. Navnet skal altså ikke skrives sammenhængende. Det er en god idé at fortælle eleverne, de skal variere størrelsen på bogstaverne, når de skriver dem.
 • Næste trin er, at eleverne skal male deres baggrund med flydende akvarel, og i den sammenhæng, skal de være opmærksomme på at vælge en kontrastfarve til den farve de har skrevet bogstaverne med. Her kan en farvecirkel være en god hjælp.
 • Mens baggrunden tørrer, skal eleverne tegne et kreativt begyndelsesbogstav på hvidt tegnepapir. De skal selvfølgelig vælge begyndelsesbogstavet i deres eget navn. De starter med at tegne med blyant også mønstrene, så har de mulighed for at kunne rette. Når de er klar til det, tegner de op med sort sprittusch, og de klipper bogstavet ud som det sidste. Der skal ikke være forlange små detaljer, da de er vanskelige at tegne op.
 • Så klipper eleverne billederne af dem selv ud, og de limer både det og deres begyndelsesbogstav på baggrunden. Dog er det væsentlig at gøre elverne opmærksomme på, at der skal være en "dynamisk relation" mellem billedet af dem og bogstavet. De giver god anledning til, at eleverne kan undersøge begrebet "dynamisk" i praksis, for hvornår skaber motiverne et dynamisk udtryk?
 • Det sidste, eleverne skal, er at klippe bogstaver, der svarer til deres navne, ud i aviser. Bogstaverne limer de på deres ellers næsten færdige billede.
 • Som afrunding på det hele laver vi en fælles udstilling af alle billederne på skolen.

Billeder af processen for det billedskabende arbejde
Aktiviteter efter det billedskabende arbejde
 • Evalueringen af aktiviteten foregår som en individuel og fælles billedsamtale med eleverne, hvor vi taler om, hvad de har lært på egen hånd, men også af klassekammeraterne. Ligesom vi også taler om, hvorvidt de har nået alle eller enkelte af målene.

Anvendte materialer
 • Skitsepapir
 • Akvarelpapir
 • Flydende akvarel
 • Neocolor 1
 • Tegnepapir
 • Sorte sprittuscher
 • Aviser

tirsdag den 1. januar 2019

En engel i træ bliver tilEngle bliver ofte knyttet sammen med julen og dens traditioner men også med døden. Det er ofte i de sammenhæng, at englene "får liv". Det er i de situationer, vi taler om dem, personificerer dem og pynter vores hjem med dem.

Der findes forskellige typer engle blandt andet ærkeengle, keruber, serafer, søde og onde engle. Deres udseende og funktioner kan vi læse om i religiøse skrifter, men hvordan de helt konkret ser ud, er der vist ingen, der ved i virkeligheden.

Derfor er engle som tema i billedkunst også interessant, for hvis jeg stiller eleverne spørgsmålet: "Hvordan ser en engel ud?" Ja, så er der nogle svar, som er ens, mens andre er forskellige. Det er netop den forskellighed, der er spændende at give et billedudtryk.

Denne gang hedder aktiviteten: En engel i træ bliver til

Målene for aktiviteten er, at eleverne:
 • får viden om engle, deres kendetegn og funktioner.
 • arbejder skulpturelt med at skabe et engleudtryk, som de forestiller sig, den ser ud.
 • arbejder med at skabe samspil mellem valg af farver og mønstre.

Aktiviteter før det praktiske billedarbejde
Det er vigtigt at bringe elevernes forforståelse i spil, derfor taler jeg med dem om kendetegn og funktioner hos engle. Ligesom jeg også taler med dem om, hvorfra de kender engle, og hvad de forbinder dem med. 
Jeg skaber et fælles overblik med elevernes kommentarer via en digital mindmap. Mindmappen giver også mulighed for en fælles samtale om ligheder og forskelle.

Beskrivelse af billedfremstillingen - Processen fem til færdig træengel
 • Først saver læreren eller eleverne trælister i den længde englekroppene skal have. Læreren borer hullet til gevindstangen i bunden af trælisten.
 • Herefter tegner eleverne med blyant hår og ansigt samt kjole på trælisten. Det er vigtigt, at der ikke bliver lavet for mange detaljer, da de er svære at male med akrylmaling.
 • Så maler eleverne de optegnede dele (hår, ansigt og krop) med akrylmaling i ønskede farver. Det kan foregå over flere gange, men det er også muligt at fremme tørreprocessen med en hårtørrer. Detaljerne på kjolen så som prikker kan eleverne lave med skumstempler eller grillspyd. De kan også vælge at lave striber med dekorationstape eller akrylmaling. Andre mønstre kan de lave med Poscatuscher.
 • Bagefter maler eleverne øjenæblerne med hvid akrylmaling. Næsen og detaljerne ved øjnene (pupiller, øjenvipper, øjenlåg og øjenbryn) tegner de med sort sprittusch. Munden tegner de også med sort sprittusch, men læberne maler de med akrylmaling. Kinderne maler de med en rød lasurmaling. 
 • Til sidst klipper eleverne vinger i den perforerede stålplade. Her kan det være en god idé at have nogle færdige skabeloner, som de kan tegne og klippe efter. Vingerne monterer de med varmlimpistol.
 • Den færdige engel monteres med gevindstangen i bunden og til sidst på en sokkel af lecasten. Det er en god idé at læreren har savet soklerne i lecasten, før eleverne skal bruge dem.


Anvendte materialer
 • Træliste  4 cm * 2 cm (Trælisten skal saves på målet 15 cm) 
 • Gevindstang 4 mm (Stangen skal saves i den ønskede længde)
 • Lecasten 5,5 cm * 11 cm * 23 cm (Lecastenen skal saves på målene 5,5 cm * 5,5 cm * 5,5cm)
 • Perforeret stålplade (Kan købes med forskellige mønstre)
 • Akrylmaling
 • Skumstempler
 • Grillspyd i træ
 • Dekorationstape
 • Filtede kugler i uldgarn
 • Poscatuscher
 • Sort sprittusch
 • Slagboremaskine og bor 4 mm

søndag den 23. december 2018

Englefryd med kaffefilter og paptallerken


Idéer til aktiviteter i billedkunst kan opstå de skørreste steder. Det er så sjovt, når idéer opstår i situationer, hvor jeg ikke lige forventer det. 
Denne idé fik jeg, da jeg en dag handlede i IKEA og så de hvide paptallerkener med guldstjernen på. Jeg vidste bare, at stjernen skulle være baggrund for et englemotiv, og så var det bare i gang med at lege med materialer.

Aktiviteten har jeg kaldt: Englefryd med kaffefilter og paptallerken

Jeg tager denne gang afsæt i formålet for faget billedkunst, hvori der blandt andet står følgende:

" Eleverne skal arbejde med plane billeder (....) tilegne sig færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer som grundlag for at udtrykke sig gennem billeder (....).

De konkrete mål for eleverne er, at de
 • lærer at arbejde med alternative materialer og får øje på muligheder for billedudtryk.
 • eksperimenterer med flydende akvarelmaling.
 • skaber engle, som de synes, den ser ud.

Beskrivelse af aktiviteten - Processen frem til færdig engel
 • Eleverne starter med at klippe de tre kanter på kaffefiltret af, så de får to stykker i stedet for et helt kaffefilter.
 • Så lægger eleverne de to stykker kaffefilter på et underlag, så de har mulighed for at arbejde vådt-i-vådt med flydende akvarelmaling.
 • Nu er de klar til at arbejde videre. De skal starte med at gøre deres kaffefiltre lidt våde. Det gør de med pensel. Bagefter maler de ved at lave udfyldte cirkler skiftevis med flydende akvarel i farverne lilla, mørkeblå og lyseblå på kaffefiltrene. Når kaffefiltrene er våde løber akvarelmalingen fint ind i hinanden. Hvis ikke kan de altid give det en lille smule ekstra vand med penslen. Når begge stykker kaffefiltre er blevet tørre, skal de tørre. 
 • Herefter er det tid til at eleverne skal skabe deres englemotiv. De starter med at klippe vinger ud af et hvidt kaffefilter. Eleverne må gerne tegne enkle mønstre på vingerne med Neocolor 1. Bagefter former de kroppen ved at folde det ene af deres bemalede kaffefiltre til en mindre trekant. Så klipper de arme også af det bemalede kaffefilter. Til sidst klipper de et ansigt, hænder og fødder ud af karton i hudfarve. Som det aller sidste kan de klippe en glorie i karton.
 • Så skal alle delene limes på paptallerkenen, men før det sker, skal eleverne forsøge at  placere alle deres engledele på tallerkenen. På den måde får de indblik i begrebet overlapning, og de får vide om, hvad de skal lime på og i hvilken rækkefølge de skal gøre det. De kan eventuel tage et foto af englen, så de kan huske, hvordan den skal se ud.
 • Når englen er limet på. Tegner eleverne ansigt, hår og kinder på den med sprittusch og Neocolor 1.
 • Til sidst skal eleverne tegne prikker rundt om englen og de må tegne streger rundt i kanten på tallerkenen. Beggedele med Neocolor 1. 
 • Og vupti en engel er skabt.

Anvendte materialer
 • Paptallerkener med eller uden stjerner.
 • Hvide kaffefiltre.
 • Flydende akvarel i farverne lilla, mørkeblå og lyseblå.
 • Neocolor 1 i farverne lyseblå,mørkeblå, hvid, orange, gul, brun og sort.
 • Tynd sort sprittusch. 

Et lille fif er, at du kan bruge papir fra et nodehæfte til krop i stedet for de malede kaffefiltre.
Det er også en mulighed at klippe en stjerne i glanspapir, hvis man kun har hvide tallerkener.


torsdag den 20. december 2018

De skønneste englebasser - Lavet af 1. klasse

1. klasse nåede lige præcis at få deres engle færdig før juleferien. Jeg er så vild med de meget varierede englebassers udtryk. Det er skønt at være tilskuer til elever, der tør at være tro mod sig selv, når de tegner.

Har du lyst til at vide, hvordan englene er lavet, kan du læse meget mere om målene, processen og materielarne her: Lærervejledning til aktiviteten "Englebasser"

1. klasses billeder herunder er den rene englefryd, se selv.

'EnglebasserDecember er for mange lig med nisser, julemænd, salmer og selvfølgelig også engle. Jeg holder også af engle, og jeg har derfor også forberedt denne aktivitet, som jeg laver sammen med 1. klasse i billedkunst.

Målene for aktiviteten er, at eleverne:
 • får viden om tegnemetoder, herunder konturtegning og det at tegne med højre og venstre hånd på samme tid.
 • lærer at tegne med højre og venstre hånd på samme tid.
 • får viden om engle, deres kendetegn og funktion gennem billedsamtale.

Beskrivelse af aktiviteten
 • Eleverne starter med at fæstne deres papir med malertape på bordet.
 • Herefter tegner de med sort Neocolor 1 med begge hænder på samme tid en konturtegning af en engel, som de tænker, den skal være. De skal starte med hovedet. Bagefter kroppen og til sidst vingerne og fødderne.
 • Når konturtegningen af englen er færdig, laver eleverne mønster på vingerne eller kroppen med blå eller lilla Neocolor 1, de tegner hår, øjne næse og mund, og til sidst maler de det hele konturtegningen over med hvid Neocolor 1.
 • Derefter skal eleverne krølle deres tegning sammen og folde den forsigtig ud igen. Det giver et "gammelt" udtryk, når de bagefter maler over med akvarel.
 • Så skal eleverne male hele deres billede over med flydende akvarel i farverne blå og lilla, og de skal arbejde vådt - i - vådt. Det vil sige, at papiret skal gøres vådt med pensel, inden de maler med akvarellen. Det gør, at akvarellen flyder så fint ind i hinanden. Vær dog opmærksom på, at for meget vand, kan ødelægge papiret.
 • Når billedet er dækket helt af akvarel, skal eleverne lægge det til tørre.

Anvendte materialer
 • Hvid kardus A4 format.
 • Neocolor 1 i farverne sort, hvid, lilla, blå, gul og orange.
 • Flydende akvarel i farverne blå og lilla.
Se 1. klasses engleskønne billeder her: De skønneste englebasser - Lavet af 1. klasse

Dot Day blomster og tryk - Lavet af 1. klasse

I efteråret var 1. klasse med til at fejre "International Dot Day". De bidrog med de skønneste Dot Day blomster og var meget stolte.

Hvis du selv har lyst til at lave Dot Day blomster med dine elever, har jeg lavet en beskrivelse af mål, proces og materialer her: Lærervejledning til aktiviteten "Dot Day blomster og tryk"

Se nu bare eleverne blomster. Tænk engang at den samme opgave kan føre til så mange interessante udtryk.