fredag den 25. marts 2016

Når billeder er i ro eller bevægelse


Når vi betragter billeder, kan vi fornemme om de virker rolige eller urolige. Det handler om, hvordan billedet er bygget op, men også om hvilke former billedet er opbygget af. 
Det kan være helt konkrete synlige former eller usynlige former, man kan danne ved at se nærmer på de enkelte motiver og deres indbyrdes forhold/relation til hinanden.

Jeg finder det væsentligt, at børn allerede i en tidlig alder lærer at bruge deres øjne til at se, hvad der er på spil i et billede, og deres intuition til at fornemme, hvordan billedet virker på dem. Det er med udgangspunkt i de tanker, at dette forløb er blevet til, og jeg ser det som den spæde start i arbejdet med billedkomposition.

Forløbet har jeg denne gang kaldt: "Billeder i ro eller bevægelse" .

Om målene for forløbet

Målene for forløbet er, at eleverne:
  • får viden om billeders opbygning og enkle fagord og begreber.
  • kan samtale om billeders opbygning og indhold.
  • får viden om balance og bevægelse i et billede.

Om forløbet

Jeg starter med, at dele eleverne op i grupper af fire. Derefter udleverer jeg billeder til eleverne. Eleverne skal samarbejde om at dele billederne op i henholdsvis rolige billeder og billeder i bevægelse, og de skal undersøge og notere særlige kendetegn for de to billedegrupperinger. 

Til formålet har jeg valgt værker af Franciska Clausen (1899-1986) og Per Arnoldi, som eksempler på kunstnere, der skabte/skaber billeder med ro i. Til billedeudtryk med bevægelse i, har jeg valgt kunstnerne Jens Jørgen Thorsen (1932-2000) og Hans Krull

Efter gruppe arbejdet laver vi en samtale på klassen, hvor jeg vil komme nærmere ind på statiske og dynamiske billedkompositioner, herunder også parallelle linjer, geometriske og organiske former.

Herefter skal eleverne i gang med det praktiske billedarbejde, hvor de hver især skal skabe to billeder  - ét med ro og ét med bevægelse.

Om billedfremstillingen - fra proces til færdigt produkt

Jeg klipper forskelige geometriske former ud i tre forskellige stykker papirer ca. 15 i alt. De to er almindelig farvet papir, mens det tredje papir er farvet papir lavet ud fra teknikken med barberskum og flydende akvarel (Søg efter vejledninger på Youtube).


De udklippede geometriske former lægger jeg herefter op på et stykke sort kardus i en statisk/rolig komposition. 


Når jeg er tilfreds med billedudtrykket, tager jeg et foto med min iPhone eller min iPad. Jeg skal bruge fotoet, så jeg kan huske, hvordan jeg skal lime delene fast. Så er der bare tilbage at lime alle delene på den sorte baggrund i A4 format.


Herefter limer jeg det samlede billede på et stykke gråt kardus i A3 format.


Det sidste, jeg gør, er at tegne en ramme rundt om det færdige billedudtryk med orange Posca tusch, og jeg tilføjer små "brudstykker" med tynd sort sprittusch. Mit statiske billedudtryk er nu færdigt.


Bagefter er det tid til at gentage processen, dog med et fokus på det dynamiske billedudtryk.
Anvendte materialer
  • Barberskumsbilleder - ét i kolde og ét i varme farver (A5 format).
  • Karton eller farvet papir i farverne rød, orange, grøn og blå.
  • Sort kardus eller karton i sort (A4 format).
  • Grå kardus (A3 fromat)
  • Posca tusch i farverne rød, orange, blå og grøn.
  • Tynd sort sprittusch.
  • Smartphone eller iPad til at tage foto med.

Følg linket her, så kan du se børnenes færdige billeder: Rolige billeder og billeder i bevægelse - lavet af 3. årgang

1 kommentar: